8:00 - 12:00

apothekestore1@gmail.com

Medical Emergency Kit

$210.00

Amoxicillin/Clavulanate 1G- 30 Pills
Azithromycin 250mg- 12 Pills
Doxycycline 100mg- 60 Pills
Metronidazole 600mg- 30 Pills
Trimethoprim / Sulfamethoxazole- 30 Pills
Ivermectin 6mg- 10 Pills
Ivermectin 12mg- 10 Pills
Fluconazole 150mg- 2 Pills
Ondansetron 4mg- 10 Pills

Additional information

Packing Size

1 Kit